Syarat Keahlian

Adapun syarat untuk menjadi seorang ahli PAS itu ialah:

  • Warganegara Malaysia
  • Beragama Islam
  • Aqil baligh menurut Hukum Syariat
  • Mengaku menerima serta taat kepada Perlembagaan PAS, peraturan, arahan-arahan dan keputusan-keputusan Parti dari masa ke semasa
  • Seorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh menjadi ahli tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada Naib Canselor university berkenaan.
  • Bayaran RM 102 secara online(paypal, kad debit, kad kredit) bagi yuran sekaligus dan daftar terus. 
  • Sertakan salinan (softcopy) kad pengenalan pada ruang borang yang disediakan.